Investeringar i barns fritid före skattesänkningar!

För oss går investeringar i våra barns framtid alltid före stora skattesänkningar för de som har mest. Därför vill vi satsa 250 miljoner kronor för att utveckla fritids så att alla barn får möjlighet att ta del av idrotts- och kulturaktiviteter. Den 9 september är det val. Vad väljer du?

Läs mer

Ökad kunskap och studiero.

NYA FÖRSLAG FÖR ÖKAD KUNSKAP OCH STUDIERO I SKOLAN Det är i skolan vi lägger grunden för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, och vi vet att själva nyckeln till höjda kunskapsresultat är fler behöriga lärare och fler anställda i skolan som kan avlasta lärarna. Det är genom deras hårda arbete som vi nu…

Läs mer

I kampen för jämställdhet ska vi inte ta ett steg tillbaka!

Med 100 år av framsteg i kampen för jämställdhet ska vi inte ta ett enda steg tillbaka. Sverigedemokraterna vill begränsa aborträtten och därmed också inskränka kvinnors rättigheter. Det kommer vi aldrig att acceptera. Nu gäller det. 9 september avgör du. Engagerad dig valet med oss: www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/

Läs mer

Billiga bostäder till unga…

Många unga tvingas idag tacka nej till såväl jobb som studier av den enkla anledningen att man inte får tag i ett vettigt boende. I det starka samhälle vi vill bygga är bostaden istället en social rättighet. Läs mer om hur vi vill underlätta för unga att hitta ett billigt boende: www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nytt-s-forslag-fler-bostader-till-unga/

Läs mer

Den 9 september avgör du!

Vi vill att Sverige ska vara att ett land där högerextrema krafter hålls borta från politiken. Stefan Löfven är den enda statsministerkandidaten som garanterar att Sverigedemokraterna inte får något inflytande. Den 9 september avgör du. Läs mer om hur vi vill bygga ett starkare samhälle och tryggare Sverige för alla: www.socialdemokraterna.se/var-politik/socialdemokraterna-gar-till-val-pa—2018/

Läs mer

Läxhjälp ska inte vars lyx åt några få som har råd…

Läxhjälp ska inte vara en lyx för några få som har råd utan finnas som stöd för alla barn som behöver det. I det starka samhället ska alla barn ha lika möjlighet att klara skolan och gå gymnasiet, oavsett föräldrarnas bakgrund. Läs mer om hur vi vill höja kunskaperna i skolan: www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/laxhjalpsgaranti-och-obligatorisk-lovskola/

Läs mer

Bostaden ska vara en socialrättighet.

Många unga tvingas idag tacka nej till såväl jobb som studier av den enkla anledningen att man inte får tag i ett vettigt boende. I det starka samhälle vi vill bygga är bostaden istället en social rättighet. Läs mer om hur vi vill underlätta för unga att hitta ett billigt boende: www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nytt-s-forslag-fler-bostader-till-unga/

Läs mer

VIKTIGT VALLÖFTE FÖR SVERIGES LÄRARE PRESENTERAT IDAG

  Sveriges lärare ska enklare kunna göra karriär och fylla på med kunskap. Vi vill se ett professionsprogram med flera karriärsteg. Dagens system fungerar inte! Får vi förnyat förtroende att leda Sverige i regeringsställning kallar vi så fort som möjligt berörda parter till ett möte för att arbeta fram ett konkret förslag. Kunniga barn kräver…

Läs mer

Valet 9 september.

Valet den 9 september blir en folkomröstning om välfärden. Vi Socialdemokrater sätter dina behov och vårdpersonalens villkor före privatiseringar och stora vinstuttag.  

Läs mer

VI SÄGER NEJ TILL ALLIANSENS OCH SD:s UTFÖRSÄLJNING!

VI SÄGER NEJ TILL ALLIANSENS OCH SD:s UTFÖRSÄLJNING! Trots en akut vårdplatsbrist och personalflykt från länet sjukhus, har flera allianspartier i landstinget och SD, öppnat för att privatisera ytterligare ett sjukhus. Jag tycker att det är helt fel fokus. Sjukhusen behöver fler anställda och bättre villkor för personalen, inte dyra och äventyrliga privatiseringar. Därför är…

Läs mer
facebook Twitter Email