Bygg- och miljönämnden

Ordförande; Tommy Rova (S), 1:e vice ordf. (Np), 2:e vice ordf. (M).

Hans-Olov Berg (S), ledamot.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken och sådant som föreskrivs i plan- och bygglagen.

facebook Twitter Email