Bygg och miljö

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken och sådant som föreskrivs i plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden har fem ledamöter och fem ersättare.
Anders Önbäck, 2:e vice ordförande
Hans-Olov Berg, ersättare
facebook Twitter Email