Vård och omsorg

I vård- och omsorgsnämnden sitter

Matilda Drol, 2:e vice ordförande

Carolin Wenner,ersättare

Här bereds ärenden som rör Lugnet, hemtjänst, LSS, flyktingfrågor och missbruksfrågor samt försörjningsstöd bland annat.

Vi socialdemokrater vill bygga ut äldreomsorgen då det vi har inte räcker till och vi köper platser i andra kommuner, vilket kostar kommunen enorma summor varje månad.

facebook Twitter Email