Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande; (Np), 1:e vice ordf. Caroline Wenner (S), 2:e vice ordf. (M).

Louise Rova (S), ledamot, Alicia Rijkens (S), ersättare.

Här bereds ärenden som rör Lugnet, hemtjänst, LSS, flyktingfrågor och missbruksfrågor samt försörjningsstöd bland annat.

Vi socialdemokrater vill bygga ut äldreomsorgen då det vi har inte räcker till och vi köper platser i andra kommuner, vilket kostar kommunen enorma summor varje månad. Vi ser att kommunen ska bygga, äga och driva i egen regi.

facebook Twitter Email