Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet samt företräda kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendena bereds av ett arbetsutskott som består av Ordförande Anders Önbäck (S), 1:e vice ordförande Gunilla Lindstedt (Np), 2:e vice ordförande Johan Hägglöf (M).

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

 Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men samtliga handlingar finns för kännedom för allmänheten senast fyra dagar före sammanträdet.
Socialdemokraterna är största parti i majoriteten som består av S, Np, C och Mp och Socialdemokraterna representeras av:
Maria Salberg (S)
Ann-Christine Dantoft (S), ersättare
Tommy Rova (S), ersättare
Mathilda Drol (S), ersättare
facebook Twitter Email