Landstingspolitik

Vi Socialdemokrater vill ha:

Tryggare kollektivtrafik – för alla

-öka mängden synlig personal och ordningsvakter på stationer, hållplatser och tåg

-sätta upp fler trygghetskameror, bättre belysning och okrossbart glas i busskurer

-börja samarbeta med kommuner och polisen för att skapa trygga vägar till och från kolllektivtrafiken

-sänka priset på fritidskortet och gör det gratis för barn under 12 år att följa med en annan resenär

-satsa på pendeltåget genom fler uppgångar, 10-minuterstrafik och natttrafik

-fler direktbussar och bättre framkomlighet

VÅRDSAMVERKAN STOCKHOLM

# Tre principer. Enkelhet – Valfrihet – Ansvar

– vården ska bli enklare för dig som patient

-din valfrihet att välja vård ska inte bara värnas utan göras mer meningsfull

– vården ska ta ett större helhetsansvar för din hälsa

Viktigaste enskilda förslag: egen vårdansvarig. Förstahandkontakt, vägledare och samordnare i all vård.

facebook Twitter Email