Turinge-Taxinge församling

Kyrkofullmäktige

Karl-Erik Johansson, ordförande

Kristina Rosen, ledamot

Adam Rosen, ledamot

Ingrid Lindskog, ledamot

Sven Eklund, ledamot

Krister Eriksson, ledamot

Eva Johansson, ledamot

Hans Persson, ledamot

Kersti Stattin, ersättare

Barbro Eriksson, ersättare

Lillemor Garbenius-Källström, ersättare

Marie Fahlgren, ersättare

Kyrkoråd

Kristina Rosen, förste vice ordförande

Karl-Erik Johansson, ledamot

Barbro Eriksson, ledamot

Adam Rosen, ersättare

Maria Salberg, ersättare

Kyrkogårdsutskott

Krister Eriksson, ordförande

Fastighestutskott

Ingrid Lindskog

Ekonomiutskott

Karl-Erik Johansson, ordförande

Arbetsutskott

Kristina Rosen, ledamot

 

facebook Twitter Email