Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande; Maria Salberg (S), 1:e vice ordf. (Np), 2.E vice ordf. (M).

Nämndens uppgifter är frågor om Kulturskolan och fritid, biblioteket, föreningsbidrag, samt kulturfrågor.

Övriga ledamöter är för socialdemokraterna är; Lillemor Garbenius Källström (S) och ersättare; Sarah Henlöv (S).

facebook Twitter Email