En extra veckas ledighet för föräldrar!

NYHET: En extra veckas ledighet, för varje förälder i en barnfamilj. Vi kallar det för familjevecka.

En av de största fördelarna med den svenska välfärden är att den gör det möjligt för människor att kombinera familjeliv med arbetsliv. Förskolan och föräldraförsäkringen, men också äldreomsorgen, gör att man får stöd i familjelivet så att man kan heltidsarbeta.

Många föräldrar känner att tiden ändå inte räcker – till exempel när barnen har skollov, planeringsdagar och studiedagar. Det i sin tur kan leda till stress och en känsla av otillräcklighet.

Det finns också ett klassperspektiv. Inom många tjänstemannayrken kan det vara svårt, men ibland är det ändå möjligt, att jobba hemifrån eller ta med sig barnet till jobbet.

Men en metallarbetare kan inte ta med sig jobbet hem efter lunch. En undersköterska kan inte ha barnet i ett hörn medan hon sliter på akuten. För många av de yrkesgrupper som måste vara på sin arbetsplats, utan barn, under fasta tider, går det inte ihop.

Det är därför vi vill införa en familjevecka, som innebär en extra veckas ledighet för varje förälder i en barnfamilj.

När det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk. Jag är stolt över att vi nu kan ta det här steget. Det här är en reform som gör att fler kommer att få arbete och familjeliv att fungera. Det är en reform som ger mer trygghet och frihet i vardagen för alla familjer.

Socialdemokraternas familjevecka ger Sveriges föräldrar mer tid tillsammans med sina barn!

facebook Twitter Email