Alla barn ska ges samma chans att lyckas.

Din bakgrund ska inte avgöra dina möjligheter att klara skolan. Vi går till val på att anställa fler lärare och fler lärarassistenter så att alla barn får samma chans att lyckas.

För oss är det enkelt. Socialdemokraterna väljer att investera i skolan och våra barns framtid före skattesänkningar för de allra rikaste. Den 9 september väljer du!

Källa: Skolverket

facebook Twitter Email