Att föda barn ska vara tryggt!

ATT FÖDA BARN SKA VARA TRYGGT!

Under moderaternas tid i landstinget har vården före, under och efter förlossningen splittrats upp och platsbristen har blivit akut. Som en följd av detta har förlossningsrädslan ökat, mest bland omföderskor.

Vi har större ambitioner för förlossningsvården i Stockholm. Tillsammans med Annika Strandhäll och Gudrun Abascal presenterar vi nu våra löften för en trygg och sammanhängande förlossningsvård för alla blivande mammor.

Det är dags att satsa på förlossningsvården!

 

facebook Twitter Email