Utbildning i Nykvarns kommun

I Nykvarn finns åtta kommunala förskolor, en fristående förskola och fyra grundskoleenheter. Grundskoleenheterna består av: En enhet med årskurserna F-3 (i nuläget, färdigutbyggd F-6 hösten 18) Två enheter med årskurserna F-6. En enhet med årskurserna 7-9.   Förskolorna leds av en förskolechef och en enhetschef samt biträdande förskolechef. Skolorna leds av rektorer och biträdande rektorer….

Läs mer

Barnkonventionen i Nykvarn

År 1989 antog Förenta nationerna Konventionen för barnets rättigheter (barnkonventionen). I Sverige ratificerades konventionen 1990. I och med ratificeringen blir konventionen juridiskt bindande för staten. Det medför att varje kommun, landsting och region måste hitta vägar för att tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. De handlar t.ex. om att alla barn har rätt till gratis grundskoleutbildning, att alla flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp om de kommer ensamma eller tillsammans med föräldrar eller annan person, att de har rätt till hälso- och sjukvård, att alla barn har rätt till lek, vila och fritid,…

Läs mer

Ministern för högre utbildning och forskning Helene-Hellmark Knutsson besöker Nykvarn

Onsdag 14 februari besöker Helene-Hellmark Knutsson Nykvarns kommun. Fokus för dagen är att prata om den svenska modellen.

Program onsdag 14 feb 09.50-10.00    Välkommen till Nykvarns kommun  10.00-10.05    Gång till Centrum 10.05-10.35   Utomhus i Nykvarn Centrum 10.35-10.50   Presstid   11.00-11.30    Studiebesök på Stockholms syd Mörby hos företaget Adrito 11.35-11.40    Presstid 11.50-12.15    Lunch på Turingeskolan 12.15-12.25    HHK träffar kostchefen 12.25-12.50    Rundtur med rektor om skolan   Våra Kontaktpersoner Lillemor G Källström, Ordf S…

Läs mer

Välkommen till Kommunfullmäktige 8/2 kl. 18.00 i Sländan

Svar på interpellation, ställd till Bob Wållberg (NP), om vad majoriteten avser att göra under 2018 för att implementera ”Handlingsplan om barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020 och vad man vill prioritera och budgetera för detta? ställd av Jörgen Runholm (S) Dnr KS/2017:552 /Dukas

Här kommer några fler exempel på vad som behandlas utöver barnkonventionen: Presentation av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2017 Dnr KS/2017:546 Föredragande: Peter Ohlsson (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande Presentation av valnämndens verksamhet 2017 Dnr KS/2017:557 Föredragande: Anders Jönsson (M), valnämndens ordförande Vision 2035 Dnr KS/2017:261 Anmälan av nytt medborgarförslag: Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn och…

Läs mer
facebook Twitter Email