Välkommen till Kommunfullmäktige 8/2 kl. 18.00 i Sländan

Svar på interpellation, ställd till Bob Wållberg (NP), om vad majoriteten avser att göra under 2018 för att implementera ”Handlingsplan om barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020 och vad man vill prioritera och budgetera för detta? ställd av Jörgen Runholm (S) Dnr KS/2017:552 /Dukas

Här kommer några fler exempel på vad som behandlas utöver barnkonventionen:

Presentation av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2017 Dnr KS/2017:546 Föredragande: Peter Ohlsson (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande

Presentation av valnämndens verksamhet 2017 Dnr KS/2017:557 Föredragande: Anders Jönsson (M), valnämndens ordförande

Vision 2035 Dnr KS/2017:261

Anmälan av nytt medborgarförslag:

Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn och Sundsvik Strand – Södertälje Dnr

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017 Dnr KS/2017:509

Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden 2018-01-01—2018-12-31 Dnr KS/2017:439

Utökat anslag för bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2018 Dnr KS/2017:522

Detaljplan för del av Långdal 1:6 m. fl. (Åsvägen) – Antagande Dnr KS/2016:20

Begäran om anslag för åtgärder för bron vid Herrgården

facebook Twitter Email