Regeringen sviker ännu ett löfte, slopar investeringsstödet, tvärbromsar bostadsbyggandet och gör det dyrare att bo

Tack vare investeringsstödet för hyresrätter och bostäder för studenter som den socialdemokratiska regeringen införde 2017 har byggtakten i Sverige varit mycket hög de senaste åren. 60 000 bostäder har färdigställts och 25 000 är under produktion med stödet.  För de här lägenheterna ha hyresnivåerna kunnat hållas nere med ungefär 20 procent jämfört med om de hade byggts utan stödet.   Dessvärre beslutade partierna i…

Läs mer
facebook Twitter Email