Regeringen sviker ännu ett löfte, slopar investeringsstödet, tvärbromsar bostadsbyggandet och gör det dyrare att bo

Tack vare investeringsstödet för hyresrätter och bostäder för studenter som den socialdemokratiska regeringen införde 2017 har byggtakten i Sverige varit mycket hög de senaste åren. 60 000 bostäder har färdigställts och 25 000 är under produktion med stödet.  För de här lägenheterna ha hyresnivåerna kunnat hållas nere med ungefär 20 procent jämfört med om de hade byggts utan stödet.  

Dessvärre beslutade partierna i den nuvarande regeringen att ändra i budgeten för 2022 genom att avskaffa investeringsstödet. Förslaget möttes av hård kritik. Sista ansökningsdag sattes till den 31 december 2021 och så sent som i juni lovade de nuvarande regeringspartierna att alla ansökningar som kommit in före årsskiftet 2021/22 skulle behandlas och därmed kunna beviljas stöd om alla kriterier var uppfyllda. Men den nya regeringen sviker nu också detta löfte. Sammantaget handlar det om ansökningar för 21 000 som skulle ha fått medel beviljade om regeringen inte valt att kapa kön, men som nu riskerar att bli utan. Det kommer enlig flera företrädare i byggbranschen att tvärbromsa byggandet i Sverige och öka arbetslösheten.

Nykvarnsbostäder, Nybo, är ett av de många bostadsföretag som, enligt länsstyrelsen med 90 procents säkerhet, kommer att drabbas av det avskaffade investeringsstödet. I det pågående projektet på Skogsvägen i Nykvarn har 102 nya hyresrätter påbörjats som ska ersätta de rivna på samma plats. Tack vare det beräknade investeringsstödet på 70 miljoner kronor kunde Nybo få ihop en kalkyl som gav någotsånär rimliga hyror för hyresgästerna som vill flytta tillbaka. En trea på 72 kvadrat skulle med investeringsstödet ge en hyra på 9500:-/mån. Men utan stödet blir hyran för samma lägenhet i stället 12 350:-/månad eftersom Nybo måste låna mer för att färdigställa projektet.  För några av de boende som i det tidigare bostäderna hade hyror kring 7000:-/månad innebär regeringens avskaffade investeringsstöd att hyran i de nyproducerade lägenheterna nära nog fördubblas. 

Nybo ska också enligt planeringen bygga det nya äldreboendet i Nykvarn med start 2023. Här har Nybo också ansökt om investeringsstöd, vilket nu med största sannolikhet uteblir. Resultatet blir också här att upplåningen måste öka och att hyresnivåerna blir avsevärt högre än vad som hade varit fallet om investeringsstödet funnits kvar. Nybo har också ett bostadsprojekt med 70 nya lägenheter som ska startas i slutet av nästa år. Här kommer också hyresnivåerna att bli avsevärt högre än om investeringsstödet funnits kvar. I Stockholms län som helhet finns ansökningar som inlämnats före årsskiftet 2021/2022 för bostadsprojekt som skulle skapa 2419 nya billiga hyresrätter som antingen inte blir av och/eller tvingas produceras med en kalkyl som innebär att hyrorna blir orimligt höga.

Att avskaffa investeringsstödet för byggandet av billiga hyresrätter och studentbostäder är en synnerligen dålig konjunkturpolitik. När Sverige är på väg in i lågkonjunktur och bostadsbristen är skriande på många håll i landet, inte minst i tillväxtkommuner som Nykvarn, är bostadsbyggandet en viktig motor för att upprätthålla tillväxt och sysselsättning.

Vi socialdemokrater hade i vår budget, som riksdagen röstade ned i tisdags, tagit höjd för att göra det möjligt för länsstyrelserna att bevilja stödet till de 21 000 bostäder, vars ansökningar kom in före årsskiftet 2021/22 eftersom vi i stod bakom det löfte som gavs i somras. Vi kan bara beklaga att SD och dess regering svikit ytterligare ett löfte, gör det dyrare att bygga, hämmar tillväxten och gör det dyrare att bo.

Ingela Nylund Watz, Riksdagsledamot (S), Finansutskottet

Leif Nysmed, Riksdagsledamot (S), Civilitskottet

Anders Önbäck, tillträdande ordförande (S) Kommunstyrelsen, Nykvarn

Tomas Kullberg, Ordförande Byggnads region Stockholm, Gotland

facebook Twitter Email