Öppet brev till SJ:s styrelse.

Öppet brev till SJ:s styrelse

Vi socialdemokrater i Region Stockholm och i berörda kommuner längs med tågspåren vill med detta brev uppmärksamma SJ på de allvarliga konsekvenser som beslutet att avbryta avtalet rörande regionaltågstrafiken kommer få för invånare i Stockholms län. Som läget är nu innebär avtalsbrottet att regionaltågstrafiken inte kommer fortsätta gå efter 12:e september. 

I Stockholm-Mälarregionen har vi en bred samsyn över kommun- och länsgräns.

SJ och Mälardalstrafik har ett så kallat tjänstekoncessionsavtal innebärande att SJ tagit sig an såväl affärsansvaret som det operativa ansvaret för att köra regionaltågstrafik på bland annat linjerna Örebro-Stockholm, Hallsberg-Stockholm och Norrköping-Stockholm. Tågen på dessa linjer passerar kommunerna Nykvarn, Södertälje, Huddinge och Stockholm i  Stockholms län och är oerhört viktiga för samhället i stort, arbetsgivare och de av våra invånare som nyttjar tågtrafiken.

Till följd av dramatiskt minskat resande under den pågående pandemin har SJ dels dragit ned på sin trafik, dels till Mälardalstrafik inkommit med framställan om ekonomisk kompensation. Att SJ drar ner på sin trafik går emot de riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med rörande att trafik ska köras i sådan utsträckning att trängsel inte riskeras. 

Det är ett konstigt agerande från ett statligt trafikbolag mitt i en pandemi. Staten har långsiktiga ekonomiska mål för SJ och ger även uppdrag att SJ ska bedriva verksamheten och agera på ett sådant sätt att man ska uppbära medborgarnas förtroende. Hur menar SJ:s styrelse att ert beslut ligger i linje med detta?

För invånarna i Nykvarn och i området runt Gnesta är regionaltågstrafiken nästan det enda rimliga alternativet för arbetspendling med kollektivtrafiken och genom detta agerande försvåras inte bara livspusslet utan även omställningen till ett klimatsmartare resande. 

Vi förstår att SJ, liksom SL-trafiken, känner av de stora intäktstappen som pandemin lett till. Men vi vill understryka vikten av att SJ fullföljer ingångna avtal inte bara under åren av tillväxt utan även under år av minskade intäkter.

Med förhoppning om samarbete

Jens Sjöström, oppositionsregionråd med trafikpolitikansvar, Region Stockholm

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje

Märtha Dahlberg, oppositionsråd, Nykvarn

Karin Wanngård, borgarråd i opposition, Stockholm

Sara Heelge Vikmång, oppositionsråd, Huddinge

facebook Twitter Email