Vi vägrar vänta…

VI VÄGRAR VÄNTA…

…på att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är unga, framförallt unga kvinnor som mår allt sämre. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Det finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier. Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Arbetsmarknaden behöver bli jämställd och tryggare. Psykiatrin och vården förbättras.

Vår rörelse är en feministisk frihetsrörelse. Ta ställning och vägra vänta du med.

Läs om rapporten här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xRB5jG/minst-200-ar-tills-varlden-ar-jamstalld?fbclid=IwAR1Iv90lB69at7p7S9n2ADeCKZpy71Ic1DHAOaA74oQ-O1Bm5rvD-1Ju5mE

facebook Twitter Email