Vi Socialdemokrater nominerar stolt Åsa Lindestam.

På måndag kommer riksdagen att välja en ny talman. De borgerliga partierna har i dag meddelat att de i det valet tänker bryta mot flera decenniers praxis. De lägger fram en talmanskandidat som varken kommer från det största partiet eller det största blocket. Deras agerande verkar bara handla om att Moderaterna vill regera, oavsett valresultat.

Vi socialdemokrater har sökt samarbete över blockgränsen för att kunna välja en talman med bredast möjliga stöd i riksdagen. Det vore det bästa för Sverige. När nu de borgerliga har avvisat sådana samtal presenterar vi en egen kandidat till talman, enligt den princip som har gällt i fyrtio år.

  • Vi nominerar stolt Åsa Lindestam.

Åsa är ledamot i riksdagen för Gävleborg sedan 2002. Hon har en bakgrund som rektor. I riksdagen har hon har haft flera tunga uppdrag, bland annat som vice ordförande i försvarsutskottet och som ledamot i försvarsberedningen, utrikesnämnden och krigsdelegationen.

Åsa har ett brett kontaktnät i riksdagen och är uppskattad i många läger. Samverkan över blockgränsen dominerar försvars- och utrikespolitiken, och Åsa har spelat en avgörande roll i de senaste årens blocköverskridande försvarsuppgörelser. Hon vet hur man konstruktivt för grupper samman.

Åsa är den kandidat som är mest lämpad att företräda Sverige och riksdagen. Därutöver kommer hon från det största partiet och det största regeringsunderlaget. Enligt gängse praxis borde hon få stöd av en enig riksdag.

Jag beklagar att vi inte har lyckats nå en blocköverskridande överenskommelse, men jag är trygg i att vi socialdemokrater har nominerat den bästa kandidaten till ny talman i Sveriges riksdag.

Anders Ygeman, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

facebook Twitter Email