Vårt starka samhälle!

Vi går till val på bättre pensioner och på att införa en familjevecka som ger föräldrar mer tid med sina barn. Vårt starka samhälle bygger på att medborgarna känner tilltro till välfärdsstaten – en tilltro som hotas av den korruptionsrisk som uppstår när det saknas regler mot orimliga sidbyten från politk till näringsliv. Detta vill vi socialdemokrater sätta stopp för.

Läs om förslaget här: www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-insyn-och-stopp-for-snabba-sidbyten-for-politiker/

facebook Twitter Email