Stefan Löfven har fått uppdraget att sondera för att bilda en regering

Idag har talmannen gett mig, Stefan Löfven uppdraget att sondera möjligheterna att bilda regering. Ni vet var jag står. Inget av de traditionella höger- och vänsterblocken har egen majoritet. Därför vill jag bilda ett blocköverskridande regeringssamarbete i mitten av svensk politik.

Det kommer inte vara enkelt och det kommer kräva en ödmjukhet och öppenhet för kompromisser från samtliga parter. Men jag tror, och jag hoppas, att fler partier än mitt eget står redo att axla ansvaret att lägga blockpolitiken åt sidan och ta ansvar för landet.

facebook Twitter Email