Stärkt stöd till skyddet av våldsutsatta kvinnor.

Regeringen fortsätter att stärka stödet och skyddet för våldsutsatta kvinnor! Idag beslutade de om 50 miljoner kr extra till tjej- och kvinnojourerna, utöver det stärkta stödet på 100 miljoner kr som redan beslutats.

facebook Twitter Email