Socialdemokraternas budgetförslag 2019 med konsekvensändringar för åren 2020-2021

Socialdemokraternas budgetförslag 2019 med konsekvensändringar för åren 2020-2021

Prioriterade investeringar 2019​​​​Belopp tkr

Förskolor två stycken ex Fredriksbergsvägen, Gammeltorp eller Bergtorp ​​117 000 tkr

Utbyggnad grundskola​​​​​20 000

Gymnastik hall Furuborg​​​​​ 52 000

Isbana med konstfrusen is​​​​​ 15 000

Äldreboende​​​​​​110 000

Fiberutbyggnad i stråk 2020 målet​​​​ 10 000

Ombyggnation av kök på förskolor och Äldreboende​​​45 000

Driftbudget 2019

Då majoriteten, Nykvarnspartiet och Moderaterna har valt en för oss främmande och

skrämmande budgetmetod yrkar vi på följande

Volymjustering för utbildningsnämnden​​​​11 000

Volymjustering för vård och omsorgsnämnden​​​10 000

Nya verksamheter

Kommunstyrelsen

Utbildning och mediaträning​​​​​140

Näringsliv​​​​​​430

Kundcenter​​​​​​-35

Kommunikation​​​​​1 408

IT​​​​​​600

Bibliotek​​​​​​-45

Kultur och Fritid​​​​​855

Barnombudsman​​​​​600

Kansli

Kommun antikvarie​​​​​600

KS samhällsbyggnad​

Underhåll och nya verksamheter (gata/park, Furuborgsskolan)​​4 400

Finansiering

0.5 %  Resultat ​​​​9 133

50 ytterligareinvånare​​​​5 000

Majoritetens volymjusteringar Vård och omsorg​​4 200

Chef kulturskolan​​​​800

Teaterkoordinator​​​​600

Kommunstyrelsens oförutsedda behov​​​3 664

Socialdemokraterna yrkar på

att ärendet återremitteras

att våra förslag arbetas in i majoritetens budget

Märtha Dahlberg

Kommunalråd i opposition (s)

Bilaga

Vad blir konsekvenserna av majoritetens budgetförslag?

Hur många tjänster inom kommunens verksamheter kommer att dras in?

Kommer det att finnas pedagoger i förskolorna för alla barn?

Kommer det att finnas lärare i varje klassrum?

Kommer de äldre i kommunen få den service som de har rätt till?

Kommer alla barn som har rätt till förskoleplats att få det inom 3 månader?

Betyder majoritetens budget att de två nyinrättade utskotten i Kommunstyrelsen upphör efter årsskiftet 2018/2019?

facebook Twitter Email