Så bygger vi ett tryggare Sverige för alla.

Vi vill bygga ett starkare samhälle med en välfärd man kan lita på också på landsbygden. Därför satsar vi 2 miljarder extra årligen till landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Så bygger vi ett tryggare Sverige för alla.

facebook Twitter Email