Rätten till en bostad i Nykvarn, när man är äldre och behöver omsorg.

Rätten till en bostad i Nykvarn, när man är äldre och behöver omsorg.

Äldre Nykvarnsbor ska inte på livets höst behöva lämna kommunen och bo på en annan ort. Därför vill vi bygga ett nytt äldreboende som kan fylla kommunens behov av äldreomsorgsplatser. Idag bor 8 äldre på platser utanför kommunen – några så långt bort som i Storstockholm. Ytterligare 7 personer är biståndsbedömda och har beviljas plats men inte var. Förslag finns på Värmdö eller Norrtälje. 16 personer är under utredning och behöver kanske plats inom kort!

Vad gör majoriteten? Det har kommit till vår kännedom att Vård- och Omsorgsnämnden skrivit till kommunstyrelsen två gånger om situationen och nu är en tredje skrivelse på väg. Det som är anmärkningsvärt är att vi i oppositionen inte en enda gång haft detta på kommunstyrelsens bord! Vart tar skrivelserna vägen? Var finns planerna för ett nytt äldreboende? Den styrande majoriteten i Nykvarn har inga planer den närmaste framtiden. Om du tycker denna fråga är viktig, så rösta inte på Nykvarnspartiet eller Moderaterna. Vi tycker frågan är av yttersta vikt och har på olika sätt försökt få igång ett byggande av ett nytt äldreboende!

För socialdemokraterna i Nykvarn

Märtha Dahlberg kommunalråd i opposition (s)

Matilda Drol 2e vice ordförande i Vård och Omsorgsnämnden (s)

facebook Twitter Email