Olof Palme stod upp för medmänsklighet, jämställdhet och för allas lika värde och rätt.

Olof Palme stod upp för medmänsklighet, jämställdhet och för allas lika värde och rätt. Han stod på rätt sida av historien. Nu är det läge att stå tillsammans, att se på det som förenar oss snarare än det som skiljer oss åt. Nu är det vårt ansvar att stå på rätt sida av historien och kämpa för de värderingar vi gemensamt tror på.

Ta ställning och skriv under på: www.rattsidaavhistorien.se

facebook Twitter Email