Ökad kunskap och studiero.

NYA FÖRSLAG FÖR ÖKAD KUNSKAP OCH STUDIERO I SKOLAN

Det är i skolan vi lägger grunden för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, och vi vet att själva nyckeln till höjda kunskapsresultat är fler behöriga lärare och fler anställda i skolan som kan avlasta lärarna. Det är genom deras hårda arbete som vi nu ser en ökning av kunskapsresultaten i alla internationella mätningar.

Men vi har en stor lärarbrist som vi ärvt utifrån att vi under lång tid utbildat för få samtidigt som antalet barn ökar kraftigt. Detta måste vi klara av att möta. Sedan dag ett har lärarbristen därför varit en central fråga för regeringen. Därför har vi gjort stora investeringar i skolan som lett till både 28 000 fler anställda i skolan och högre löner för lärarna. Samtidigt är lärarbristen fortsatt stor och inget som löses över en natt. Vi investerar i en kraftig utbyggnad av lärarutbildningarna i hela landet, samtidigt som vi ser till att de som läser utbildningarna också ska ha det som krävs för att slutföra dem.

Men det behövs mer. Sverige behöver fler kunniga lärare, så eleverna lär sig mer. Därför har Magdalena Andersson, Anna Ekström och jag idag presenterat en rad viktiga förslag från Socialdemokraterna för ökad kunskap och studiero:

• Anställa fler lärarassistenter och ta fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna.
• Införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet.
• Att akademiker enkelt ska kunna bli lärare genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), att akademiska ämneskunskaper bättre valideras och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.

Läs mer om förslagen här och dela med dina vänner!
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/fler-vuxna-i-skolan-for-okad-kunskap-och-studiero/

facebook Twitter Email