Nykvarn växer och med det kommer nya utmaningar…

Det behövs fler förskolor och skolor samt större utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Det saknas platser på våra äldreboenden. För kommunen ska fungera väl måste vi också öka utbudet av dagligvaruhandel och skapa fler arbetsplatser i Nykvarn.

I Nykvarn är vi starkare tillsammans!

Vi lovar att:

– bygga nya förskolor och en ny grundskola i Nykvarn

– bygga ett nytt äldreboende

– sätta fart med planer och byggnation för att möta det växande behovet av kommunal service

facebook Twitter Email