Nykvarn växer och med det kommer nya utmaningar för vår kommun!

Det behövs fler förskolor och skolor samt större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det saknas platser på våra äldreboenden. För att kommunen ska fungera väl måste vi också öka utbudet av dagligvaruhandeln och skapa fler arbetsplatser i Nykvarn.

I Nykvarn är vi starkare tillsammans.

Vi lovar att:

– bygga nya förskolor och en ny grundskola i Nykvarn

– bygga ett nytt äldreboende

– sätta fart med planer och byggnation för att möta det växande behovet av kommunal service.

facebook Twitter Email