Nämnderna är nu klara.

Nu är det klart vilka som blir ordföranden i nämnderna i kommunen. Kommunfullmäktiges ordförande blev klart redan i oktober, Märtha Dahlberg (S), 1:e vice ordf. (Np), 2:e vice ordf. (M).

Kommunstyrelsens ordförande; Anders Önbäck (S), 1:e vice ordf. (Np), 2:e vice ordf. (M).

Utbildningsnämndens ordförande; Ann-Christine Dantoft (S), 1:e vice ordf. (Np), 2:e vice ordf. (M).

Vård- och omsorgsnämndens ordförande; (Np), 1:e vice ordf. Caroline Wenner (S), 2::e vice ordf. (M).

Bygg- och miljönämndens ordförande; Tommy Rova (S), 1:e vice ordf. (Np), 2:e vice ordf. (M).

Kultur-och fritidsnämndens ordförande; Maria Salberg (S), 1:e vice ordf. (Np), 2:e vice ordf. (M).

facebook Twitter Email