Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!!

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! I vårändringsbudgeten för 2019 kommer den S-ledda regeringen att satsa 45 miljoner kronor på att stärka upp arbetet mot våld i nära relationer.

facebook Twitter Email