Majoritetens snäva budget blir nu synlig.

Sex tjänster från Lillahagaskolan ska bort! Vilket troligen kommer att drabba dem elever som är i behov av extra stöd. Det här var något vi socialdemokrater var oroliga för och nu blir det synligt för alla vad majoritetens snäva budget innebär för våra elever i skolan. Dom som är vår framtid borde man väl ändå satsa på kan man tycka. Självklart ska man även satsa på dom som varit och byggt upp vårt samhälle, de äldre, så dom får omvårdnad med god livskvalitet.

facebook Twitter Email