Lite små plock…

Januari – Lillhaga förskola jämnades med marken, det tog lång tid efter att besluts tagits i fullmäktige. I oktober togs första spadtaget för byggnationen av en ny förskola, 10 månader efter att den gamla revs.

18/1-19 Stefan Löfven blev Sveriges statsminister efter en lång process, socialdemokraterna styr med stöd av Mp, C och L.

Könsfördelningen i valet 2018 till kommunen var väldigt ojämnt fördelat mellan partierna, vi Social demokrater lyckades bäst med den uppgiften att fördela jämt mellan könen till dom olika uppdragen i kommunen, hälften av vardera kön.

Vi politiker gick utbildning i Kommunallagen.

Mars – vår kostchef i kommunen Jeanette Andersson blev tre i Whiteguide junior som hon senare i september tog hem första plats i, grattis.

Vi har pratat om klimatfrågor ur ett Nykvarnsperspektiv. Miljövänlig byggnation, solceller, miljömedvetna förskolor och det egna ansvaret var synpunkter vår gruppledare nämnde.

Årsmötet inleddes med spelmannen Åke Andersson.

Vi lämnade in en Motion som handlade om att bygga ett bullerplank på andra sidan av järnvägen från centrum sett, för att boende där ska få ett lugnare och tystare miljö att bo i. Godstågen har ökat och det sker väldigt ofta nattetid, när dom kör förbi är det ett väldans oljud.

April – Distriktskongress 2019 deltog Märtha Dahlberg, Maria Salberg, Joanna Nilsson och Anders Önbäck.

Första maj tåget gick vi tillsammans med Socialdemokraterna i Södertälje som vi gjort dom senaste åren.

Vi har pratat och uppmanat folk att gå och rösta i EU-valet.

Budgeten som majoriteten la fram innebar besparingar för skola, vård och omsorg. Vi la fram ett eget med en skattehöjning på 60 öre för att kunna behålla en god kvalitet i kommunens verksamheter och driftbudgeten och dessutom kunna bygga en konstfrusen isbana. En konstfrusen isbana skulle bli en glädje för ungdomar och barnfamiljer då vi inte kan garantera is- och snörika vintrar.

Maj – EU-valet, val deltagandet ökade.

Vi gick emot förslaget om konkurrensprövning, för vi vill att kommunen äger och driver förskolor och äldreboende själva.

Våra medlemsmöten har gästats av Riksdagsledamot Ingela Nylund Watz och Regionborgarrådet Aida Hadzialic.

Vi har även haft medlemsutbildningar i samarbete med Socialdemokraterna i Södertälje och ABF i november. Nya tillfällen för den som missa kommer efter årsskiftet.

facebook Twitter Email