Investeringar i barns fritid före skattesänkningar!

För oss går investeringar i våra barns framtid alltid före stora skattesänkningar för de som har mest. Därför vill vi satsa 250 miljoner kronor för att utveckla fritids så att alla barn får möjlighet att ta del av idrotts- och kulturaktiviteter.

Den 9 september är det val. Vad väljer du?

facebook Twitter Email