Insändare i Lt den 3/3-22

Insändare

Vårbudget! – Valbudget?

2021 året när Nykvarns ekonomi räddades av den Socialdemokratiskt ledda regeringen, tack vare flera olika satsningar från Sveriges Riksdag inom skola och vården har kommunens budget ökat med 6.4 miljoner kronor. 

Dessutom har vi blivit fler Nykvarnsbor vilket också förstärker kommunens ekonomi med både ökade skatteintäkterpå 5.8 miljoner kronor och generella bidrag från staten med 3.1 miljoner kronor

Det ekonomiska utrymmet gör att majoriteten gick ut ochpresenterade satsningar på skolan, detta helt utan någon debatt i utbildningsnämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. En demokratisk debatt som skulle kunnat ge ett mervärde för Nykvarns barn och ungdomar. 

Vi socialdemokrater kommer att bifalla majoritens förslag men med tilläggen, mer stöd till elever med särskilda behov, läxhjälp för de elever som behöver och en nystart med sommarjobb för Nykvarns ungdomar. 

Det förbättrade ekonomiska läget innebär att de försämringar pga. besparingar inom skolan nu kan stoppas upp utan att vi socialdemokrater behöver höja skatten inför nästa år. 

Det är vårt första vallöfte, ingen skattehöjning! Vi är helt övertygade att vi nu kan göra satsningar inom skolan, vården och omsorgerna utan att höja skatten. 

Nykvarns Socialdemokrater

Märtha Dahlberg Kommunalråd i opposition

Ann-Christine Dantoft 2e vice ordförande Utbildningsnämnden

Anders Önbäck Kommunfullmäktige 

Insänt av 

Märtha Dahlberg

Mob 0705302058

facebook Twitter Email