Inkomstpröva barnbidraget?

Inkomstpröva barnbidraget?
Självklart ska det inte inkomstprövas. Ska vi inkomstpröva barns rätt till fri sjukvård? Till fri skolgång? Vi har generell välfärd på ett antal områden i vårt land och Moderaterna vet att om man tar bort denna del från de rika familjerna så kommer fler vara ovillig att betala skatt. Tror inte att detta är ett förslag för de sämre ställda det är ett förslag för att skapa mer missnöje mot skatt.

facebook Twitter Email