Idag har det varit talmansval!

Idag har det varit talmansval. Vi socialdemokrater har sökt samarbete över blockgränsen för att kunna välja en talman med bredast möjliga stöd. De borgerliga partierna har istället valt att bryta mot fler decenniers praxis. De har valt att rösta för en talmanskandidat som varken kommer från det största partiet eller det största blocket. Med stöd av SD blev också Moderaternas kandidat talman. Vi vill inte ge SD makt och inflytande och valde att inte släppa fram Björn Söder utan istället rösta för vänsterpartiets kandidat Lotta Johnsson Fornarve i valet om andra vice talman.

Vår kandidat, Åsa Lindestam, blev vald till förste vice talman.

Vi Socialdemokrater är fortsatt övertygade om att den skadliga blockpolitiken måste brytas!

Stå på rätt sida av historien du med, rättsidaavhistorien.se

facebook Twitter Email