Från Stefan Löfvens face booksida.

Talmannen har nu nominerat mig till statsminister. Riksdagens omröstning sker på fredag morgon.

Nu har mer än fyra månader passerat sedan riksdagsvalet. Det har varit en unikt lång regeringsbildning. Att den nu kan gå mot sitt slut är bra.

Om jag blir vald av riksdagen till statsminister kommer utgångspunkten för arbetet att vara Januariavtalet, den överenskommelse som förhandlats fram och godkänts av Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna.

Det finns många problem och utmaningar att ta itu med:

– Sjukvården behöver bli mer tillgänglig. Välfärden behöver mer resurser.

– Tryggheten för vanligt folk behöver öka med fler poliser och en högre kapacitet hos det militära försvaret.

– Investeringar krävs för klimatomställningen och för att hela landet inte bara ska leva, utan också ska kunna växa.

– Skolan behöver stärkas med större likvärdighet och fokus på kunskap och studiero.

Våra förutsättningar att möta utmaningarna är goda. Vi har en stark arbetsmarknad och överskott i statens finanser. Nu har vi också en parlamentarisk grund som kan ge en handlingskraftig regering för Sverige.

facebook Twitter Email