För att utjämna klyftorna i skolan…

För att utjämna klyftorna i skolan och se till att alla barn har lika goda kunskaper, så behövs fler behöriga lärare. Fler lärarassistenter ger också det extra stöd som behövs för att alla barn ska få stöd när det behövs. Alla barn ska få ha framtidsdrömmar, då krävs att vi satsar på fler anställda i skolan, inte fler skattesänkningar.

Håller du med?

Den 9 september avgör du framtiden för en mer jämlik kunskapsskola, läs mer och ta ställning: www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/fler-vuxna-i-skolan-for-okad-kunskap-och-studiero/

facebook Twitter Email