Efter dagens omröstning i kammaren är jag entledigad som statsminister.

Efter dagens omröstning i kammaren är jag entledigad som statsminister. Jag och övriga statsråd kommer att fungera som övergångsregering till dess en ny regering har tillträtt.

Nu går regeringsförhandlingarna in i en ny fas under ledning av talmannen. Och om någon tvekar, så kan jag slå fast det här direkt:

Jag står till talmannens förfogande.

Socialdemokraterna har fått flest mandat i riksdagen. Vi har stöd av det största regeringsunderlaget. Dagens omröstning förändrar inte den mandatfördelning som väljarna röstat fram.

Min vilja är att fortsätta tjäna vårt land, som statsminister. Jag vill leda en regering som har bredare stöd i Sveriges riksdag, som gör att vi kan lämna blockpolitikens låsning och ta landet framåt.

Nu riktas ljuset mot de borgerliga partiernas stora löfte till svenska folket om att aldrig regera med stöd av Sverigedemokraterna.

Väljer de borgerliga partierna att trots allt försöka styra som minsta block så gör de sig totalt beroende av SD. Jag ser det som helt osannolikt att SD skulle inneha den maktpositionen i fyra år, utan att kräva något tillbaka – i form av inflytande, förhandlingar eller regeringsposter.

Alla vet också att socialdemokraterna aldrig kommer att bli ett stödparti till en alliansregering. Det skulle etablera en odemokratisk och ologisk praxis där det borgerliga blocket får regera oavsett om de är största eller minsta block. Det skulle inte bryta blockpolitiken – utan bara göra den ännu mer absurd.

Så om inte samtliga borgerliga partier är beredda att svika sitt löfte om att aldrig ge SD makt över regeringen, så är en alliansregering med denna mandatfördelning omöjlig.

Men den cementerade blockpolitiken är ingen naturlag. Genom historien har partier från höger och vänster i svensk politik kunnat gå samman för att ta landet genom svåra situationer. Och runt om i vårt land samarbetar just nu partier över blockgränserna för att ta sin hembygd framåt.
Nu har svenska folket rätt att förvänta sig samma sak på nationell nivå.

Jag kommer fortsätta att arbeta oförtröttligt med att skapa förutsättningar för att komma tillbaka till riksdagen och presentera en regering som begraver blockpolitiken och sätter landet först.

facebook Twitter Email