Den svenska välfärdsmodellen!

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap. Därför vill vi införa en extra veckas ledighet för föräldrar att ta ut när barnen har ledigt från skola och förskola. För oss går det före stora skattesänkningar för de som redan har mest. Den 9 september avgör du.

facebook Twitter Email