Alla ska bidra till välfärden efter förmåga

 

Valnytt | 2018-08-23 De allra flesta svenskar tjänar sina pengar på att arbeta, antingen som anställd eller som småföretagare. För dem funkar vårt skattesystem så att man betalar skatt efter bärkraft, ju mer man tjänar, desto mer skatt betalar man.

Som Sveriges skattesystem har utvecklats de senaste tjugo åren betalar både banker och kapitalstarka människor ganska låg skatt. I Sverige har omkring 3 400 personer en sammanlagd inkomst på minst tio miljoner kronor. De, de allra rikaste i vårt samhälle, betalade i genomsnitt en slutlig skatt på enbart 28 procent – mycket lägre än många löntagare med vanliga inkomster. Många ser också att banker gör väldigt stora vinster, inte minst på människors bolån, samtidigt som bankerna kan skapa oöverskådliga kostnader vid en finanskris.

Om den här utvecklingen fortsätter är risken stor att människor tappar förtroendet för skattesystemet när de ser att höginkomsttagare inte betalar efter förmåga på samma sätt som alla andra svenskar

Vi socialdemokrater vill bryta trenden där att de som tjänar allra mest betalar mindre och mindre skatt – det handlar alltså om att de allra rikaste i samhället ska bidra lite mer. Inte om högre skatt för vanligt folk. Därför vill vi:

  • Införa en skatt på banker
  • Förändra skatten på kapitalinkomsterna

Tillsammans kommer det öka skatteintäkterna med ungefär 5 miljarder kronor om året.

I ett starkt samhälle ska alla självklart bidra efter förmåga. Det är så vi tryggar resurserna till skola, sjukvård och äldreomsorg som finns där när du behöver den. Oavsett hur mycket du har på kontot.

Men det finns också en liten grupp människor som främst tjänar pengar på kapitalägande istället för arbete eller företagande.

Idag återstår endast 17 dagar att arbeta för en socialdemokratisk valvinst den 9 september.

facebook Twitter Email