50 döda är 50 för många!

50 döda är 50 för många!
Ingen ska behöva riskera liv och hälsa på jobbet, därför måste vi fortsätta arbeta för ett tryggare arbetsliv.

Därför har vi:
• tagit fram en nollvision för dödsolyckor på jobbet
• kraftigt ökat resurserna till Arbetsmiljöverket
• minskat möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra
• startat en arbetsmiljökunskapsmyndighet i Gävle för att samla och utveckla kunskap.

Läs mer om vår politik för en tryggare arbetsmiljö här:
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/arbetsmiljo/

facebook Twitter Email