Kultur och fritidsutskottet

Kultur och Fritidsutskottet lyder och utses av Kommunstyrelsen. Utskottet består av en ordförande och 2 ledamöter.

Maria Salberg (S) sitter som ledamot.

Rent kommunaljuridiskt är utskottet enbart beredande och rådgivande organ utan beslutsbefogenheter. Utskottet kan ta initiativ till åtgärder och väcka frågor till kommunstyrelsen. Utskottet kan genom delegation ges en viss begränsad beslutsrätt.

facebook Twitter Email