Digitaliseringsutskottet

Digitaliseringsutskottet lyder och utses av Kommunstyrelsen. Utskottet består av en ordförande och 2 ledamöter.

Märtha Dahlberg (S) är ordförande i utskottet.

Rent kommunaljuridiskt är utskottet i grunden enbart beredande och rådgivande organ utan beslutsbefogenheter. Utskottet uppgift är att bereda ärenden inför kommunstyrelsen, utskottet kan ta initiativ till åtgärder och väcka frågor till kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email