Öppet brev till SJ:s styrelse.

Öppet brev till SJ:s styrelse Vi socialdemokrater i Region Stockholm och i berörda kommuner längs med tågspåren vill med detta brev uppmärksamma SJ på de allvarliga konsekvenser som beslutet att avbryta avtalet rörande regionaltågstrafiken kommer få för invånare i Stockholms län. Som läget är nu innebär avtalsbrottet att regionaltågstrafiken inte kommer fortsätta gå efter 12:e…

Läs mer

Majoritetens snäva budget blir nu synlig.

Sex tjänster från Lillahagaskolan ska bort! Vilket troligen kommer att drabba dem elever som är i behov av extra stöd. Det här var något vi socialdemokrater var oroliga för och nu blir det synligt för alla vad majoritetens snäva budget innebär för våra elever i skolan. Dom som är vår framtid borde man väl ändå…

Läs mer
facebook Twitter Email